KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinizin Tutulma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?
 
Veri Sorumlusu: MOBESE Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu San. ve Tic. A.Ş.
 
Telefon: +90 212 665 00 33
 
Mail: info@mobese.com.tr
 
MOBESE Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu San. ve Tic. A.Ş. (Mobese A.Ş.) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Çalışanlarımızı, Çalışan Adaylarımızı, Stajyerlerimizi, Ziyaretçilerimizi, Tedarikçilerimizi, Ürün ve hizmet alan kişileri, Potansiyel Müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık. MOBESE Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu San. ve Tic. A.Ş. (Mobese A.Ş.) olarak, kişisel verilerin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.
 
Kanun gereğince Veri sorumlusu ve Veri işleyen olarak hizmet ilişkinin kurulması, hizmet devamlılığının sağlanması, hizmetlerimizin ifa edilmesi, firma olarak diğer yasalardan kaynaklanan sorumluluklar gereğince kişisel verileriniz  kaydedilmekte ve saklanmaktadır.
 
İş bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri Kanun’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, sözleşmesel ilişkinin devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.
 
Kişisel verileriniz, hizmet sözleşmelerimizden faydalanabilmeniz için beyan ettiğiniz adınız-soyadınız adresiniz, iletişim numaralarınız kimlik numaranız, fatura bilgileriniz, müşteri temsilcilerimiz tarafından tarafınıza yöneltilen sorular, verdiğiniz cevaplar, talep ettiğiniz işlemler, erişim ve trafik bilgileri gibi sizi tanımlayan veri ve bilgileri ifade etmektedir.
 
Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla kullanıcı kaydı oluşturmanız sırasında, çağrı merkezi hizmetlerinden faydalanmanız halinde kullanıcı güvenliğiniz için müşteri temsilcilerimiz tarafından istenilen bilgiler ve beyanlarınızın kayıt altına alınması ile, belgeli alan adları ve diğer hizmetlerde talep edilen kimlik örnekleri gibi veri ve belgelerin tarafımıza iletilmesi ile toplanabilmektedir.
 
Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade etmektedir.
 
Kişisel Verilerinizin Tutulma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?
 
Mobese AŞ., kişisel verilerinizi Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dahil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin tutulma nedenlerinin hukuki sebepleri ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir.
 
Çalışanlarımızın yukarda belirtilen kişisel verileri, çalışanlarla sözleşme imzalanması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri  amacıyla toplanmaktadır.
 
Çalışan Adaylarımızın yukarda belirtilen kişisel verileri, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ve kanunlarda öngörülmesi amacıyla toplanmaktadır .
 
Stajyerlerimizin yukarda belirtilen kişisel verileri veri sorumlusunun meşru menfaatleri  amacıyla toplanmaktadır .
 
Ziyaretçilerimizin kimlik (ad-soyad) hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla toplanır.
 
Hissedar/ Ortaklarımızın yukarda belirtilen kişisel verileri hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla toplanmaktadır.
 
Tedarikçilerimizin kimlik (ad-soyad), iletişim (adres, telefon no, e-posta, IBAN bilgileri gibi) veri sorumlusunun meşru menfaatleri  amacıyla toplanmaktadır.
 
Ürün ve Hizmet Alan kişilerin yukarda belirtilen kişisel verileri, müşterilerimizle sözleşme imzalanması ve veri sorumlusu olarak firmamızın meşru menfaatleri doğrultusunda toplanmaktadır.
 
Potansiyel Müşterilerimizin yukarda belirtilen kişisel veriler, veri sorumlusu olarak firmamızın meşru menfaatleri doğrultusunda toplanmaktadır.
 
Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
 
Kişisel verilerinize ilişkin;
 
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 
• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 
• Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 
İletişim bilgileri
 
Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. Ginza Plaza No:81-83 Kat:5 34015  
 
Zeytinburnu/İstanbul
 
Tel : +90 212 665 00 33
 
info@mobese.com.tr
 

Çözüm Ortaklarımız

  • Axis
  • Bosch
  • Sony
  • Honeywell
  • Pelco
  • Samsung Techwin
  • Panasonic
  • Hikvision
  • Dahua
  • Turkcell

Bize Ulaşın

Telefon

0212 665 00 33

E-posta

Adres

Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. Ginza Plaza No:81-83 Kat:5 34015 Zeytinburnu İstanbul

Bizi Takip Edin

İletişim Formu

Mesajınız başarıyla iletilmiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.

Bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyiniz.

Güvenlik kodu yanlış. Lütfen tekrar yazınız.